Integratieve kindercoaching

Uitgangspunten van Integratieve Kindercoaching

1. Het kind staat centraal
Het kind komt altijd op de eerste plaats. Alles wat je doet, dien je steeds te toetsen aan de vraag: "Is dit in het belang van dit kind?". Als uw kind later bij u komt en u ter verantwoording roept... kunt u dan aan het kind uitleggen waarom u zo gehandeld hebt als u hebt gedaan? Als u die vraag nu niet kunt beantwoorden, kunt u die straks zeker niet beantwoorden.

Deze uitwerking is zichtbaar in de Integratieve Kindercoaching coaching en is opgebouwd uit steeds 4 sessies met het kind en daarna steeds 1 oudergesprek waarbij geëvalueerd wordt en adviezen kunnen worden gegeven betreffende uw kind.
Want opvoeden; het lijkt zo vanzelfsprekend. Toch zijn er veel ouders/verzorgers, die met onzekerheden en vragen zitten over de opvoeding en de ontwikkeling van hun kind. Vooral omdat elk kind weer anders is en zijn of haar eigen aanpak nodig heeft. Zelf zijn we ook opgevoed door onze ouders en hebben we vaak besloten om het anders te doen want we willen toch het beste voor ons kind.

2. Uw kind kent zijn of haar probleem en weet onbewust welke oplossing ervoor nodig is.
De vorm waarin uw kind zijn/haar probleem en oplossing laat zien, is verschillend: concreet of symbolisch, verbaal of non- verbaal. Ik, als therapeute, kan vanuit oprechte nieuwsgierigheid en inleving, vertalen waar het probleem van uw kind zit, wat uw kind echt wil en waar uw kind behoefte aan heeft.

Wat is Integratieve Kindercoaching?
Dit is een kortdurende en intensieve coaching ( ± 10 - 15 keer), waarin uw kind zijn oplossingsmogelijkheden kan uitbreiden. Speciaal geschikt voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Uw kind kijkt zelf in deze coaching naar zijn/haar relatie met zijn/haar klacht.

Het coachingverloop in de Integratieve Kindercoaching
De eerste sessie, de intake, betreft de wederzijdse kennismaking met u als ouders. In deze intake bespreek ik met u de ervaringen met de klacht van uw kind. Daarna volgen er 4 sessies met uw kind, waarna ik tot de kindertherapeutische diagnose zal komen aan de hand van de klacht van uw kind. Na deze fase volgt 1 oudergesprek over het verloop van de behandeling. Al naar gelang de duur en soort klacht volgt minimaal om de 4 sessies 1 oudergesprek, waarin u opvoedingsadviezen mee krijgt. Het succes van de behandeling van uw kind hangt daar onder andere vanaf.

De kindertherapeutische diagnose
Centraal in deze diagnostiek staat uw kind, dat de klacht ervaart. De klacht wordt door de therapeut gekaderd en opgevat als een kant van de persoonlijkheid, waarover uw kind -nog - te weinig controle over heeft. De therapeut helpt uw kind om de klacht te erkennen als een deel van zichzelf en om, middels een sterke kant van uw kind, controle te nemen en keuzemogelijkheden te ontwikkelen ten aanzien van die klacht, zodat uw kind op gezonde wijze verder kan. De therapeut richt zich op de binnenwereld van uw kind; de relaties die het heeft in het gezin en op relaties verder in de buitenwereld, zoals de school.

De kindertherapeutische behandeling
Kinderen geven zelf op hun 'eigen wijze' aan, op welke manier ze het beste geholpen kunnen en willen worden.
De Integratieve Kindertherapeut maakt hier bewust gebruik van en dat zijn de momenten dat kinderen zelf even terug gaan in hun geschiedenis. Dit 'terug gaan' gebeurt bij kinderen snel als zij een spel spelen waar ze zichzelf in kunnen uiten.

De volgende methodes kunnen worden toegepast:
- Ontspanningstechnieken
- Werken met verhalen, metaforen, sprookjes, speltechnieken, creativiteit
- Suggestiecoaching
- Actieve of passieve imaginatie technieken, waarbij het kind ontspannen passief luistert of juist actief in zijn of haar binnenwereld veranderingen aanbrengt.

Uitgangspunt is steeds dat uw kind op bewust en of op onbewust niveau veel verschillende hulpbronnen heeft, die hem/haar kunnen helpen te bereiken wat hij/zij wil.

Doordat deze coachingvorm direct aansluit bij de vragen en de kennis van uw kind, kan het kortdurend en effectief werken. Kinderen en ouders zullen snel positieve veranderingen bemerken en de kinderen komen graag naar de coaching.

Mijn visie van de Integratieve Kindercoaching
Elk kind is uniek en heeft dus recht op een behandeling, die op zijn situatie en mogelijkheden is gericht.

In de loop der tijden zijn er toonaangevende behandelmodellen ontstaan:
- Het behandelen van de draagkracht en de draaglast van het kind (b.v. perfectionisme)
- Het aan- en afleren van gedrag.
- Het richten van de aandacht op het onverwerkte verleden.
- Het onderzoeken wie het kind nou eigenlijk is en wat het wil en of nodig heeft
- Indien nodig behandeling van het hele gezinssysteem om het kind te helpen.

In het belang van het kind richt de Integratieve Kindertherapeut zich op deze verschillende invalshoeken, om hieruit een selectie te maken passend bij dit ene kind, op dit moment en deze situatie. De interventies vanuit de verschillende oogpunten zullen geïntegreerd (=letterlijk: tot een eenheid maken) toegepast worden.

Door deze geintegreerde aanpak kan het kind centraal blijven staan en zoveel mogelijk voordeel halen uit de verschillende behandelplannen.

Welke klachten kunnen behandeld worden?
Er zijn vijf algemene toepassingsgebieden:

1. Lichamelijke en psychosomatische klachten:
eczeem, astma, hyperventilatie, overgevoeligheid, HSP, grote vermoeidheid zonder oorzaak.
Pijn: buikpijn, Prikkelbare Darm Syndroom (PDS), ook wel spastische dikke darm, spastische colon of Irritable Bowel Syndrome (IBS) genoemd, hoofdpijn e.d.

2. Aangeleerde probleemgewoontes:
nagelbijten, snoepen, haarplukken, tandenknarsen.

3 . Verwerken van emotionele conflicten:
traumaverwerking, angsten, fobieën, rouwverwerking, (zelf-)destructief gedrag, agressiestoornissen.

4. Gedragsproblematiek:
woedeaanvallen, anti-sociaal gedrag: liegen en stelen, contact­verbrekingsgedrag, gebrek aan concentratie, pesten, gepest worden, hyperactiviteit en hypoactiviteit.

5. Ontwikkelingsfase- problematiek:
eetproblemen, slaapproblemen, motorische problemen, zindelijkheidsproblemen, taal- en spraakproblemen, leerproblemen, hechtingsproblematiek.

Contra-indicaties voor kortdurende coaching:
Vitale depressie, psychose, sterke narcistische persoonlijkheid, psychopathologie, gesloten systeem in het gezin.

Zakelijke aspecten voor de ouders.
Eerst vindt er een intake gesprek plaats zonder het kind en liefst met beide ouders.
Intake, sessie en oudergesprek duren een uur.
De betalingen vinden contant plaats zodat uw kind ziet dat er voor zijn/haar sessies betaald moeten worden.
Bij afmelding van een sessie, gaarne 48 uur van tevoren afbellen, anders zal de sessie in rekening worden gebracht.

Aanvullende belangrijke informatie!
Indien er om speciale redenen niet met het kind gewerkt kan worden (b.v. baby's, sterk autistisch, ernstige handicaps, ernstige geestelijke beperking) dan kan er via de ouders aan de klacht gewerkt worden door middel van identificatie, -hypnose en hypnocoaching. Zelfs het meest autistische kind kan via zijn / haar onderbewustzijn / zielsniveau, het onderbewustzijn van de ouder, in de therapeutische sessie, bereiken. Het bewustzijn/verstand van de ouder blijft hier helder bij betrokken, met positieve veranderingen als gevolg.

Werkt deze identificatiemethode voor alle kinderen?
Er is er altijd een positief resultaat, alleen al het contact van de ouder met het kind op zielsniveau is verrijkend. Als de ouder eenmaal heeft begrepen wat er aan de hand is en het kind daardoor op een andere manier heeft leren kennen dan ontstaat inzicht, begrip en rust. Nu kunnen zich nieuwe wegen openen om het kind beter te kunnen begeleiden naar zijn / haar behoeften.

Informatie voor de kinderen:

Als je hulp nodig hebt omdat je ergens last van hebt en je wilt dat oplossen, dan kan je bij mij komen. Dit betekent dat je bij mij in mijn praktijk kan komen: spelen, "wakker dromen", avonturen beleven of naar een helpsprookje luisteren. Natuurlijk kan je ook gewoon praten en vertellen wat je dwars zit, spelen met speelgoed, knuffels en verkleedlappen, tekenen, schilderen, gezelschapspelen doen of lezen.

Weet je dat heel veel kinderen last hebben van:
Nare gevoelens: zoals schuldgevoel, schaamte, angst, verdriet, boosheid, eenzaamheid, heimwee of een gevoel dat er niet uit kan.
Ellendige gedachten: dat ze niet goed kunnen leren, dat ze niet blij mogen zijn, dat ze niet weten wat ze willen, dat ze het nooit goed kunnen doen, stemmen horen in hun hoofd.
Onhandig gedrag: ze weten niet hoe ze vrienden kunnen maken, ze weten het verschil niet tussen pesten en plagen, ze durven niks te vertellen of te vragen. En daarom worden ze snel boos en krijgen steeds ruzie, of juist andersom: ze worden gepest en zouden wel eens iemand heel hard willen slaan, maar ze durven niet.
Verslavingsgedrag: b.v. nagelbijten. Hoe hard ze ook proberen te stoppen met nagelbijten... Het lukt niet.
Angst: voor de tandarts, de dokter, de zwemles, een spreekbeurt, om een prik te krijgen, om alleen naar school te lopen, of voor iets anders.

Waar heb jij nou last van?
Wil je iets doen aan datgene waar je last van hebt? Of vind je dat het een probleem is van je vader of je moeder, je broertje of je zusje, of nog van iemand anders?

Als jij er ook iets aan wilt doen, dan...
Kan je naar me toe komen en dan kunnen we praten, spelen, "wakker dromen" en luisteren naar help- sprookjes of een avontuur beleven, want dan voel je jezelf gauw wat beter.

Als je ouders het goed vinden dat je komt...
Wat gebeurt er dan?
De eerste keer komen je ouders naar mij toe om me te vertellen wat zij denken dat er met jou aan de hand is.
De tweede keer kom jij en gaat mama of papa ergens anders een uurtje iets voor zichzelf doen, terwijl jij en ik met elkaar praten en werken, spelen of een avontuur beleven. Dan kun je vertellen wat er aan de hand is, als je dat wilt.

Na een uur komt papa of mama je weer ophalen.

Zelf beslis je wat je wel en niet wilt vertellen aan je papa en mama.

Meestal praat ik met je papa en mama over jou zoals je bent met je bijzondere en je gewone dingen en hoe ze jou ook kunnen helpen, want vaak weten ze dat ook niet precies.