Cursus intu´tieve ontwikkeling

In deze cursus onderzoek je je eigen fysieke lichaam, energieveld (aura's en chakra's) en ontdek je je eigen kracht en heelheid.

De rationele en logische kwaliteiten worden in onze samenleving zo hoog gewaardeerd, dat dit ten koste gaat van de intu´tieve en creatieve kwaliteiten van de mens.
Intu´tie en intellect behoren elkaar aan te vullen. Wanneer we beide gebruiken, begrijpen we beter, zijn we creatiever, leren we gemakkelijker en kunnen we ons beter ontspannen.

In deze cursus stimuleren we ons vermogen om meer informatie over ons zelf te verkrijgen via beelden, via voorstellingen. Langs deze weg kunnen we tevens invloed uitoefen op ons lichaam, energie en/of levensgebieden.
Leren we weer gebruik te maken van onze intu´tieve vermogens, komen we steviger in onze schoenen te staan en voelen we ons zekerder en energieker.
De gerichte oefeningen kunnen sterk bijdragen tot een verdieping van het zelfbewustzijn, lichaamsbewustzijn en daardoor tot verdere persoonlijke groei.

De techniek
Intu´tieve technieken bestaan in mijn optiek uit twee aspecten namelijk aandacht en de voorstelling of het beeld. Door de aandacht op iets te richten, word je je bewust van de energie in dat gebied en via beelden of voorstelling kan deze energie be´nvloed worden. Het beeldend vermogen zetelt in onze rechter hersenhelft. De linker hersenhelft is meer onze rationele, analytische kant.

Het werken met subtiele energie is veilig. Wat je nu nodig hebt voor je eigen groei, word je aangereikt via de oefeningen. Daar wil of kun je misschien iets mee. Datgene wat je (nog) niet nodig hebt, word je ook niet gewaar. Zo ontstaan, via oefeningen de ervaringen die je nu nodig hebt voor verdere groei en bewustwording.

Voor wie?
Voor iedereen die zijn intu´tieve vermogens wil ontwikkelen.

De cursus bestaat uit 3 blokken van 8 lessen.

Op dit moment worden er geen intu´tieve ontwikkelingslessen gegeven. Bel of mail als u op de hoogte gehouden wilt worden wanneer er weer cursussen gegeven worden.