Hypnotherapie, regressietherapie en reÔncarnatietherapie

Hypnose is een manier om in trance te gaan, zonder je heldere bewustzijn of je vrije wil te verliezen.

Hypnose is eigenlijk niets anders dan een diepe staat van helder waarnemen, waarbij het denken even naar de achtergrond gaat.

Hypnose is geconcentreerde aandacht.

Hypnose is anders dan je denkt.

Hypnose is een gereedschap om verandering te weeg te brengen.

Hypnose is iets wat je nooit tegen je wil in kunt ervaren, het vereist een doelstelling, motivatie, kunnen volgen, meewerken om positieve veranderingen te laten plaats vinden.

Tijdens deze toestand is het ook mogelijk om direct met het onderbewustzijn te "praten" en op die manier te achterhalen wat de oorzaken kunnen zijn van hardnekkige geestelijke of lichamelijke problemen of klachten in je huidige leven. Ook al ben je bepaalde dingen vergeten, of al heb je het verleden "verdrongen" uit je systeem, je bent toch door al die ervaringen en emoties gevormd en a.h.w. "geprogrammeerd". Daardoor ontstond je overlevingsstrategie, die destijds het beste voor je was, om door te kunnen gaan, maar die nu niet meer nuttig is en klachten kan veroorzaken. Een goed voorbeeld daarvan is het Prikkelbare Darm syndroom (PDS). migraine enz.

De hypno-, regressie- en reÔncarnatietherapie is heel effectief voor het oplossen van juist die hardnekkige problemen waar je maar niet vanaf kunt komen, wat je ook probeert. Het kan je helpen om niet alleen inzicht te krijgen in wat er ooit gebeurd is, maar ook om patronen te veranderen en te transformeren van uit je kern.

Hypnotherapie
Werken aan jezelf werkt bevrijdend! Hypnotherapie is een van de oudste vormen van Psychotherapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van trance en hedendaagse technieken, zoals Regressie, ReÔncarnatie, NLP, RET etc.

Hypnose is een trance ervaring. Er kan in een hypnotische trance gemakkelijk contact worden gemaakt met het onderbewuste waarbij je bewust met eigen perceptie bezig bent.

Wat is hypnotherapie?
Hypnotherapie is een verbale therapie waarbij trance gericht benut wordt voor een groot aantal verschillende doeleinden. Onder deskundige begeleiding krijg je meer inzicht in en controle over onbewuste reacties. Daardoor kunnen vermogens als het stimuleren van genezende processen in het lichaam, het goed omgaan met emoties en het gebruik van lichamelijke en geestelijke capaciteiten beter worden aangesproken.
Bij een goede motivatie en inzet worden vaak op korte termijn al positieve resultaten behaald. Het ťťn en ander is mede afhankelijk van hoe diep de klacht is geworteld. De werkzaamheid van andere vormen van therapie kan vaak worden versterkt wanneer zij wordt gecombineerd met hypnotherapie.

Hoe werkt een hypnotherapeut?
Een hypnotherapeut behandelt niet de klacht maar de oorzaak. Daarom vindt eerst een uitvoerig gesprek plaats waarbij de cliŽnt de therapeut alle voor de therapie belangrijke informatie geeft. Er wordt naar aanleiding van de hulpvraag een therapeutische doelstelling geformuleerd.
De opbouw van de therapie wordt daarna besproken. De therapie is er op gericht dat je onder begeleiding van de therapeut de hypnotische trance leert te gebruiken om de gestelde doelen te bereiken. Hierbij kan de therapeut gebruik maken van verschillende technieken waarvan de meest bekende regressie- en reÔncarnatietherapie zijn.

Is Hypnotherapie een alternatieve geneeswijze?
Hypnotherapie en hypnose worden in de gezondheidszorg onder andere toegepast door medische specialisten zoals chirurgen, anesthesisten, radiologen, artsen en tandartsen. Ook in de geestelijke gezondheidszorg maken psychiaters en psychologen gebruik van deze technieken. De hypnotherapeuten zijn gespecialiseerd in het werken met deze technieken terwijl de cliŽnt-patiŽnt in trance is en werken steeds meer samen met medisch specialisten.
Hypnotherapie en daarbij gebruikte technieken kunnen goed samengaan met vele andere vormen van therapie, zoals: Haptonomie, Homeopathie, Acupunctuur, Fysiotherapie, Voetreflextherapie, Iriscopie, Psychologische en Psychiatrische begeleiding, Ademtherapie, Aromatherapie, Lichaamswerk, Mensendieck, Gestalttherapie enz.

Waarvoor hypnotherapie?
- zwangerschapsbegeleiding voor een ontspannen bevalling met een minimum aan pijn!
- omgaan met spanningen en oplossen van psychische problemen (nervositeit, angsten en fobieŽn),
-verwerken van trauma's
-afleren van ongewenst gedrag (bijvoorbeeld verslavingen)
- oplossen van slaapproblemen (slapeloosheid, nare dromen)
- faalangst (bijvoorbeeld examenvrees)
- oplossen van psychosomatische klachten (hyperventilatie, maag- en darmklachten)
- oplossen van seksuele problemen
- opheffen of verzachten van allerlei lichamelijke klachten
- versterken en versnellen van genezingsprocessen
- opheffen of verzachten van pijn
- verbeteren van concentratie en geheugen (studie-,werk- en sportprestatie)
- trainen van lichamelijke en sociale vaardigheden
- inzicht krijgen in de eigen persoonlijkheid en mogelijkheden
- burn out etc.

Hypnotherapie voor welke problemen en ziekten?
- verslavingen: o.a. roken, te veel of te weinig eten, workaholic, soft drugs, e.a.
- maag en darmen: angst voor braken, Prikkelbare Darm Syndroom (PDS), ook wel spastische dikke darm, spastisch colon of Irritable Bowel Syndrome (IBS) genoemd, voedingsproblemen, colitis ulcerosa (onsteking van het colon).
- ademhaling: hyperventilatie, astma, e.a.
- hart en vaten: hypertensie (hoge bloeddruk), blozen, migraine, e.a.
- urinewegen: bedplassen, e.a.
- bewegingsapparaat: rugpijn, e.a.
- gynaecologisch: menstruatiestoornissen, e.a.
- neurologisch: tinnitus (oorsuizen), bewegingsduizeligheid gepaard met gehoorvermindering, suizen, misselijkheid, braken, koud zweet, angstgevoel, slaapstoornissen, e.a.