integratieve Praktijk Heel-Al - Carla Wortelboer

Hypno-, regressie- en re´ncarnatiecoaching

Hypnocoaching is een manier om in trance te gaan, zonder je heldere bewustzijn of je vrije wil te verliezen.

Hypno-, regressie- en re´ncarnatiecoaching is een gereedschap om verandering te weeg te brengen.

Hypno-, regressie- en re´ncarnatiecoaching vereist een doelstelling, motivatie, kunnen volgen en meewerken om positieve veranderingen te laten plaats vinden.