Coaching

De Individuele coaching werkt door het integreren van het "verwerkte" verleden door middel van erkennen, herkennen en verwerking met een van de beschreven technieken zonder de nadruk te leggen op de dader of het slachtoffer. Het serieus nemen wat u ervaren heeft, in plaats van wat de ander heeft gedaan.

Zo worden we onafhankelijk, bevrijden we ons van onze angsten, en kunnen we als volwassenen in het hier en nu leven. Dit maakt dat we sterker en gelukkiger worden en de volle verantwoording voor ons "zijn" als mens kunnen dragen.