Integratieve coaching

In de sessies werken we aan de oorzaak van je klachten d.m.v.integratieve coaching. Deze gaat er van uit dat psychische-, emotionele en lichamelijke problemen in het hier en nu, het gevolg zijn van onverwerkte en verdrongen problemen en/of conflicten die in de vergetelheid zijn geraakt en ons nog steeds onbewust kunnen be´nvloeden.

Als je bewust bent van wat er met je gebeurd is, kun je kiezen of je die problemen en/of conflicten nog langer je leven wilt laten be´nvloeden, of wilt verwerken en als spanningsvrije ervaring integreren.

Hierbij maken we gebruik van diverse methodes o.a. Regressie-, Hypno-, Re´ncarnatie- en coaching, Focussen, EFT, EMDR trauma verwerking zonder analyse.

Mijn coachingswijze is gebaseerd op bewustwording, verwerking, acceptatie van "dat" wat niet veranderd kan worden. Dit houdt in: het bewust worden en loslaten van beperkende overtuigingen, structuren. Het gaat in deze coaching om wat jij ervaren hebt, niet over de dader, het slachtoffer of schuldigen. Dit maakt je autonoom en dat je verantwoording draagt, je wordt de regisseur van je eigen leven.

Ik bied je een veilige structuur om binnen te werken met openheid vertrouwen, geheimhouding, aandacht, geduld, respect en aangepast aan jouw tempo.

Samen werken we aan jouw genezing, bevrijding en autonomie.

De coach

Als coach werk ik op alle niveaus, ook dat van identiteit en zingeving. CliŰnten die voor Integratieve coaching kiezen, ervaren problemen op ÚÚn of meer gebieden van hun functioneren (werk, privÚ, mentaal, fysiek of emotioneel).

Integratieve coaching richt niet alleen op werkgerelateerde klachten maar beschouwt het individu als geheel.

Integratieve coaching is gericht op duurzame ontwikkeling en persoonlijke groei, het vergroten van balans en (mentale) veerkracht.

Het verleden

Nog steeds leven we met overtuigingen en ervaringen vanuit ons verleden. We zijn als het ware gehypnotiseerd in onze vroege jeugd. Wat bedoel ik daarmee? Als er bijvoorbeeld steeds tegen je gezegd wordt: "dat kan jij niet" dan ga je dat als kind geloven, want volwassenen hebben de macht, zijn groter en sterker, wijzer in de kinderogen. Kinderen zijn afhankelijk en kwetsbaar omdat ze niet zelfstandig kunnen leven (werken, koken, huis huren, enz.) Volwassenen bepalen wat kinderen moeten: school, slapen, eten enz. Een kind is een gevoelswezen, is nog niet rationeel ontwikkeld en leert van ervaringen. Kortom, wij als volwassenen hebben een gedeeld bewustzijnsniveau: het verleden, de kinderervaringen, en het heden. Als volwassenen leven we regelmatig vanuit onze ervaringen vanuit het verleden. Toen waren deze overlevingsmethodes nodig, maar nu zitten ze vaak in de weg. Kijk eens of je iets van onderstaande dingen in jezelf herkent.

Als een kind...
Als een kind opgroeit met kritiek
Leert het: anderen veroordelen en wordt onzeker.

Als een kind opgroeit met vijandigheid
Leert het: vechten.

Als een kind uitgelachen wordt of belachelijk gemaakt
Leert het: verlegen zijn.

Als een kind opgroeit met geduld
Leert het: zich te ontspannen

Als een kind opgroeit met aanmoediging
Leert het: zelfvertrouwen

Als een kind geprezen wordt
Leert het: waarderen

Als een kind veilig opgroeit
Leert het: vertrouwen te hebben

Als een kind onvoorwaardelijke liefde krijgt
Leert het: ik mag bestaan, ik mag er zijn

Als een kind acceptatie en vriendschap ervaart
Leert het de liefde in de wereld te brengen.

En... herken je iets?

Deze coaching werkt door het integreren van het verwerkte verleden door middel van erkennen, herkennen en verwerking met een van de bovenstaande technieken, zonder nadruk op dader of slachtoffer. Zo worden we vrij van ons verleden!

Mijn overtuiging is dat de mens gebruik kan maken van zijn eigen onbewuste kwaliteiten en zich kan bevrijden.

Intakegesprek en sessies duren 90 minuten.